Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης και προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των όρων υγειονομικής προστασίας οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τις εκπαιδευτικούς του σχολείου και να ενημερώνονται   για την πρόοδο των παιδιών τους τηλεφωνικά μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου και κατόπιν συνεννόησης με την νηπιαγωγό του τμήματος.

Η τακτική ενημέρωση για την ατομική εξέλιξη και πρόοδο των παιδιών ορίζεται κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα και ώρες σύμφωνα με σχετικό αναρτημένο πίνακα.

Τηλέφωνο σχολείου: 2310 722490