Σήμερα η μέρα μας ήταν γεμάτη παιχνίδια . Παιχνίδια μαθηματικών » Τάισε τον πιγκουίνο τόσα ψαράκια όσα λέει ο αριθμός» ..

.png 22222222222222222222 44444 55787ιξξνν 222222222222222222222267

αλλά και γλώσσας Κεφαλαία και πεζά γράμματα: ‘ Βρες το άλλο μισό του κάθε πιγκουίνου΄.

οθόνης7777   .png