Σήμερα κάθε παιδάκι παρουσίασε και μίλησε για τις ευχές που έγραψε στα αστέρια του Make a Wish.

οθόνηςχφηρτξσρξδκ  οθόνηςψω βωψβν  οθόνηςφξγηφγ

 

οθόνηςυξτκ    οθόνηςγγημδφ   οθόνηςβωμγμ

.png

Γράφουμε σε φύλλο εργασίας της δικές μας ευχές ….

 IMG 0250    IMG 0249 1   IMG 0251  

Φτιάχνουμε εύκολα και ευχάριστα με τη βοήθεια της παλάμης μας όμορφες χριστουγεννιάτικες κάρτες και γράφουμε την ευχή μας και σε αυτές…

IMG 0372IMG 0376