Το πρόγραμμα EAN στοχεύει στην υποστήριξη της εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας μέσω ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών σεναρίων και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Νηπιαγωγείου. Πρόκειται για μια καινοτόμα δράση στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και των προτεραιοτήτων της εκπαιδευτικής πολιτικής που αποσκοπεί στην αναβάθμιση του σχολείου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

https://ean.auth.gr/