Εδώ Πολυτεχνείο

Επειδή η Δημοκρατία ως έννοια είναι δύσκολα κατανοητή από τα νήπια της συγκεκριμένης ηλικίας προσπαθήσαμε να την προσεγγίσουμε διαβάζοντας το βιβλίο της Κωνσταντίνας Αρμενιάκου «η κυρά Δημοκρατία».  (περισσότερα…)