Δραστηριότητες 4/5/2020

Δραστηριότητες

Ξεκινάει η νέα βδομάδα και ξεκινάμε και νέες  δραστηριότητες!

Οι νέες δραστηριότητες αφορούν τη Γλώσσα, ( Παραδοσιακά Παιχνίδια)  τα Μαθηματικά, ( Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς) τη Γεωγραφία  (  Ο καιρός και το κλίμα)  την Ιστορία  ( Σημαντικά γεγονόντα- Ιστοριογραμμή ) και τα δυο μας νέα project ένα για το περιβάλλον  ( Ημέρα της γης) και το ημερολόγιο  (Ημερολόγιο διασκεδαστικών δραστηριότήτων) που συζητήσαμε.

Πάτησε πάνω σε κάθε εικόνα για να πας στις δραστηριότητες ή πάνω στα ονόματα των μαθημάτων  ( πράσινα γράμματα) όταν δείχνει ενα χεράκι.

Διάβασε κάθε φορά προσεκτικά τις οδηγίες για να μπορέσεις να κάνεις τις δραστηριότητες.

Προσπάθησε να κάνεις τις δραστηριότητες της Γλώσσας και των μαθηματικών μέχρι την Τετάρτη. 

 

                ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

                    Ημέρα της Γης

Αφήστε μια απάντηση