Επιστροφή ( 27/4/2020)

Καλημέρα- Χριστός Ανέστη

Ξεκινάμε και πάλι σήμερα!  Όπως ξέρετε  μετά το Πάσχα, οι χριστιανοί,  λέμε την  Προσευχή του Πάσχα . Η προσευχή αυτή  λέγεται καθημερινά από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την παραμονή της Ανάληψης του Κυρίου, δηλαδή για 40 μέρες. Ας την θυμηθούμε.

Προσευχή του Πάσχα

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον.

Τον Σταυρό σου Χριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν
συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν.

Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν Ανάστασιν ιδού γαρ ήλθε διά του Σταυρού
χαρά εν όλω τω κόσμω.

Διά παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν.

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν,
έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.

Όπως σας υποσχέθηκα ξεκινάμε με τις λέξεις που γράψατε, τις έκανα συννεφόλεξα και μπορείτε να τις δείτε. Μαθήματα και ασκήσεις ξεκινάμε αύριο. Οι λέξεις που φαίνονται με μεγαλύτερα γράμματα είναι αυτές που γράψατε περισσότερες φορές. Αν πατήσετε πάνω στην εικόνα, αυτή θα μεγαλώσει και έτσι θα μπορείτε να δείτε όλες τις λέξεις.

 

Αφήστε μια απάντηση