ΥΓΕΙΑ

  1. Δράση στο μάθημα Φυσικής Αγωγής με θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης του πόνου χωρίς φάρμακα» σχ.έτος 2013-14

Σύμφωνα με έρευνα στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις τάξεις του Λυκείου κατά το σχ.έτος 2012-13, περίπου το 37% των μαθητών του 1ου ΠΠ ΓΕΛ Αθήνας ζήτησαν πάνω από μία φορά να τους χορηγηθεί αναλγητικό για πονοκεφάλο, πόνους έμμηνης ρύσης, άλλους πόνους ή πόνους αγνώστης αιτιολογίας πυρετική κίνηση. Στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής κατά το Α΄τετράμηνο του σχ.έτους 2013-14 σε όλες τις τάξεις και τα τμήματα, έγινε ενημέρωση για τις «Τεχνικές Διαχείρισης του πόνου χωρίς φάρμακα» και πιλοτική εφαρμογή της δράσης σε 31 μαθητές  και μαθήτριες οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις αφάρμακες τεχνικές διαχείρισης του πόνου (τεχνικές μυικής χαλάρωσης, ασκήσεις γιόγκα, τεχνικές διαχείρισης της προσοχής, τεχνικές διαχείριση του άγχους, ρεφλεξολογία, πιεσοθεραπεία).

Κατά το έτος 2013-14, οι μαθητές βρήκαν ενδιαφέρον τις τεχνικές και τις αφάρμακες μεθόδους διαχείρισης του πόνου και εμφανίστηκε μείωση της αίτησης χορήγησης αναλγητικών από τους μαθητές(μόνο 1%) κατά τη διάρκεια των ωρών που βρισκόταν στο σχολείο. Ωστόσο, δεν έγινε σχετική έρευνα για να εκτιμηθεί το ποσοστό που οι μαθητές που συμμετείχαν στη δράση δεν χρησιμοποίησαν ή μείωσαν τη χρήση αναλγητικών φαρμάκων, ή που πιθανά χρησιμοποίησαν αναλγητικά φάρμακα για τον πόνο στο σπίτι τους ή τα έφερναν μαζί τους στο σχολείο.

Η υπεύθυνη καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Μαρία Καλφάκη

2.Α.Δ.Υ. – Πιστοποιητικά υγείας μαθητών για το σχ.έτος 2013-2014

Κάθε χρόνο οι μαθητές πρέπει να προσκομίζουν στο σχολείο πιστοποιητικό υγείας για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Με αυτή την ανάγκη ως δεδομένο ο ΕΟΠΥΥ έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση:

Εγκύκλιος: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 Αρ.Πρωτ..12132/01-04-2013/ΕΟΠΥΥ

Από 1/4/2013, τα ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΥΥ με τη φροντίδα των γονέων ή κηδεμόνων τους, μπορούν να προσέρχονται στους Ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων, των Μονάδων Υγείας, στα κλιμάκια/επιτροπές που έχουν συγκροτήσει οι Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ για τον σκοπό αυτό (είτε κατά σειρά προτεραιότητας είτε μέσω του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού ή όπως άλλως έχει οριστεί η εξυπηρέτηση των ασφ/νων) και τέλος στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον Οργανισμό (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασής τους), για δωρεάν εξέταση, συμπλήρωση του Α.Δ.Υ. και χορήγηση των αναγκαίων βεβαιώσεων υγείας.

Α. Η υπ΄ αριθ. 58410/Γ4/14.6.05 (ΦΕΚ 859/τευχ. Β/23.6.05) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) του μαθητή/τριας το οποίο συμπληρώνεται κατά την εγγραφή του παιδιού:

– Στο Νηπιαγωγείο, στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού σχολείου, στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, στην Α΄ τάξη του Ενιαίου & του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου.

Το Α.Δ.Υ. αποτελεί σημαντικό θεσμό για την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας των μαθητών και την πρόληψη ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά την συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες, είναι επίσημο έγγραφο και έχει ισχύ δύο (2) σχολικών ετών για το Δημοτικό σχολείο και τριών (3) σχολικών ετών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Το Ατομικό Δελτίο του Μαθητή συμπληρώνεται από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής. Η παραπομπή των παιδιών σε εξειδικευμένο γιατρό θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη.  Οι παραπάνω βεβαιώσεις Υγείας, των προς εγγραφή μαθητών/τριών, συμπληρώνονται από ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας, Οφθαλμολογίας και Οδοντιατρικής.  Το Υπουργείο Υγείας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης – Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία μας έχουν κάνει γνωστό ότι: «Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να εξεταστούν από Καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο».

Εγκύκλιος: Συγκρότηση κλιμακίων Iατρών  για διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικών Υγείας, , για εξυπηρέτηση  εγγραφής των  μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Σύμφωνα με την παρ 10 & 11 της ενότητας Γ(Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων),του άρθρου 12 Διάρθρωση –Αρμοδιότητες , Διεύθυνση(Υ3) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Π.Δ/γμα 95/10.3.2000  «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας »(ΦΕΚ 76τΑ),η υπηρεσία μας  έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης  θεμάτων που σχετίζονται με την κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση προγραμμάτων, για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, για την εν γένει ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδικού πληθυσμού, των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων ,των γυμνασίων και των λυκείων καθώς και τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, που αφορούν τη νοσηρότητα των παιδιών σχολικής ηλικίας και των εκπαιδευτικών λειτουργών καθώς και τις γενικές προληπτικές εξετάσεις των μαθητών με βάση το τηρούμενο δελτίο υγείας, με σκοπό την υποβολή ανάλογων προτάσεων και τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υ.Υ.

Αναφορικά με τις διαδικασίες έκδοσης Πιστοποιητικών Υγείας ,για την εγγραφή μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε:

       α.  Σύμφωνα με τα άρθρα 7, παρ.1 των Π.Δ 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α),και όπως ειδικότερα  αναφέρεται στην αρ.πρωτ Φ/320/58038/Γ1 εγκύκλιο  του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων ,Πολιτισμού και Άθλησης  (ΥΠΘΠΑ), οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως  21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

              Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του Π.Δ 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο ,είναι και τα εξής:

           – Επίδειξη του βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση.

               Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του Π.Δ 201/1998(ΦΕΚ 161Α) ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159Α), μεταξύ των απαιτούμενων  δικαιολογητικών για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

             – Επίδειξη του βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή , ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

             – Έκδοση πιστοποιητικού οδοντολογικής εξέτασης  , όπως επίσης και

             – Έκδοση πιστοποιητικών καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.

                Όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο «τα δικαιολογητικά που αφορούν πιστοποιητικά υγείας (οδοντολογική εξέταση για το νηπιαγωγείο –οδοντολογική ,καρδιολογική και οφθαλμολογική εξέταση για την Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου) μπορούν να κατατεθούν κατά το μήνα Σεπτέμβριο κατά την έναρξη του νέου  σχολικού έτους.»

                 Επιπροσθέτως , σύμφωνα με το αρ.πρωτ.16608/11-04-2012 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (συν 1)τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να εξεταστούν από Καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο. Επίσης, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο ,τα ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΥΥ, με τη φροντίδα των γονέων ή κηδεμόνων τους , μπορούν να προσέρχονται στους Ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων , των μονάδων Υγείας (μέσω του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού  ή όπως άλλως έχει οριστεί η εξυπηρέτηση των ασφ/νων) και στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον Οργανισμό , για δωρεάν εξέταση και χορήγηση των απαιτούμενων βεβαιώσεων υγείας ,καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας(Α.Δ.Υ)του μαθητή

              Η συμπλήρωση του εν λόγω Ατομικού Δελτίου καθορίζεται με την αριθμ. 58410/Γ4 «Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας(Α.Δ.Υ)»(ΦΕΚ859/23-06-2005)από την  ΚΥΑ ,και αποτελεί στοιχείο εγγραφής των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(συν2).

         β. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες που θεσμικά προβλέπονται και υλοποιούνται κατά τις περιόδους εγγραφής των μαθητών στα σχολεία (από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο), τόσο από μαρτυρίες που προέρχονται από το χώρο των αρμόδιων Υπηρεσιών Υγείας , που έχουν την ευθύνη έκδοσης των πιστοποιητικών Υγείας , των επαγγελματιών Υγείας –Ιατρών , όσο και των πολιτών –γονέων που επιθυμούν την έκδοση των εν λόγω εγγράφων , προκαλούν ποικίλα προβλήματα και δυσχέρειες όπως:

              -Πολλαπλές μετακινήσεις των ενδιαφερομένων -και ιδιαίτερα από αγροτικές σε αστικές περιοχές – σε κλινικές νοσοκομείων και ιδιώτες ιατρούς.

               -Πολλαπλή οικονομική επιβάρυνση για την έκδοση κάθε νέου πιστοποιητικού υγείας

               -Υπερφόρτωση με ραντεβού των αρμόδιων κλινικών των νοσοκομείων , γεγονός που καθυστερεί την έκδοση των πιστοποιητικών και κατ επέκταση δυσχεραίνει την τακτική και έκτακτη εξυπηρέτηση των περιστατικών

               -Διοικητική επιβάρυνση των Υπηρεσιών των νοσοκομείων για την έκδοση διαφορετικών πιστοποιητικών Υγείας , που αφορούν το ίδιο παιδί.

         γ. .Κατόπιν των ανωτέρω , η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , εισηγείται στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας, για την περίοδο του Σεπτεμβρίου του 2012 , να μεριμνήσουν για την συγκρότηση κλιμακίων Ιατρών με ειδικότητες Οδοντιάτρων , Καρδιολόγων , Οφθαλμιάτρων και κατά περίπτωση  Παιδιάτρων , που θα εξυπηρετούν τους προσερχόμενους γονείς , με κατάλληλο προγραμματισμό( ώρες και ημέρες) ,  στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων καθώς και στα κέντρα υγείας ευθύνης τους .

              Επισημαίνεται ότι , εφόσον υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης των εν λόγω κλιμακίων , είναι σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα  , στην κάλυψη του μαθητικού πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές , μέσω των κέντρων υγείας .

              Ο εν λόγω προγραμματισμός θα διευκολύνει την έκδοση ενός ενιαίου πιστοποιητικού Υγείας για τους μαθητές, όπου όλοι οι αρμόδιοι Ιατροί θα εκθέτουν την κατάσταση Υγείας του παιδιού, αποσυμφορώντας  τις Υπηρεσίες Υγείας .

              Στον εν λόγω προγραμματισμό, να προβλεφθεί η ενημέρωση των σχολικών μονάδων του νομού, της περιοχής ευθύνης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων των κέντρων υγείας, με ενημέρωση, τόσο των αρμόδιων διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και των επισκεπτών Υγείας –Κοινωνικών Λειτουργών που υπηρετούν στις δομές Π.Φ.Υ, ώστε με την έγκαιρη διασύνδεση των Υπηρεσιών με τα σχολεία , να επιτευχθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των γονέων και των μαθητών .

        δ. Ο ανωτέρω προγραμματισμός  ανά ΥΠΕ να κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Τμήμα Γ –Κατάρτιση Προγραμμάτων ), Δημόσιας Υγιεινής (Τμήμα Σχολικής Υγείας), και Ανάπτυξη Μονάδων Υγείας (Τμήμα Β –Λειτουργίας Νοσοκομείων) καθώς και στην Ηγεσία του Υπουργείου προς  ενημέρωση και σχετικές ενέργειες.

          Στον εν λόγω προγραμματισμό , να συμπεριλαμβάνονται, οι ώρες και οι μέρες επισκέψεων , καθώς και η σύνθεση των κλιμακίων από τις ειδικότητες των ιατρών , ανά κέντρο Υγείας ή Νοσηλευτικό Ίδρυμα .

          Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακαλούμε όπως , ενημερώστε το Υπουργείο Υγείας για τα προβλήματα που τυχόν προέκυψαν από την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής , προκειμένου να τύχουν αντιμετώπισης , για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα επόμενα έτη.

          Το όλο εγχείρημα , δύναται να αναπτυχθεί , λαμβάνοντας υπόψη , την όσο δυνατόν λιγότερη επιβάρυνση της λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

 

Πρόσφατα άρθρα

Αρχείο

Οκτώβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Translate

Τι είναι η γνώση?

Knowledge is power

Brain Gymnastics – Σκακιστική άσκηση

logo5

logo5


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων