Μουσικά όργανα

Προβολή όλων
Διδακτικό σενάριο: Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας

Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας

Διδακτικό σενάριο ιστοεξερεύνησης με θέμα τη γνωριμία των οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας με βάση τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου.

idiophones

Ιδιόφωνα μουσικά όργανα

instrument-categories

Ταξινόμηση των μουσικών οργάνων

orchestral-instruments

Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας

Μουσικά σύμβολα

Προβολή όλων
dynamics

Σημεία δυναμικής (έντασης)

Ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει ο μουσικός ήχος αλλά και κάθε ήχος είναι η ένταση.

Τραγούδια

Προβολή όλων
Τα κάλαντα - Ν. Λύτρας

Κάλαντα του Δωδεκαημέρου

Παραδοσιακά Κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων απ’ όλη την Ελλάδα.

HTML-CSS Codes

Προβολή όλων
colors-wallpaper

Color Names with HEX, RGB, and HSL

CSS Pseudo Selectors

CSS Pseudo Selectors

alt-codes

Alt Codes

css-snippets

CSS Snippets – Lists