Διδακτικό σενάριο: Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας

Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας

Διδακτικό σενάριο ιστοεξερεύνησης με θέμα τη γνωριμία των οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας με βάση τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου.

Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας Διάβασε περισσότερα