Διδακτικό σενάριο: Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας

Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας

Διδακτικό σενάριο ιστοεξερεύνησης με θέμα τη γνωριμία των οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας με βάση τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου.

Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας Διάβασε περισσότερα
instrument-categories

Ταξινόμηση των μουσικών οργάνων

Η ταξινόμηση των μουσικών οργάνων έχει μια ιστορία περίπου 2500 ετών και περνάει πολλές ανακατατάξεις μέχρι να καθιερωθεί τον 20ο αιώνα.

Ταξινόμηση των μουσικών οργάνων Διάβασε περισσότερα