Μηνιαία Αρχεία: Μάρτιος 2020

Αρχαία Γ΄Λυκείου – ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ , 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αρχαία Γ΄ Λυκείου Επανάληψη : 1η ενότητα – Φάκελος Υλικού Θεματική ενότητα 1η- εισαγωγικό σημείωμα(σελ.11-13) Ερωτήσεις Ποια είναι τα πρωταρχικά ερωτήματα της φιλοσοφίας; Πιστεύετε ότι έχουν κάποια επικαιρότητα  στην εποχή μας; Πώς μπορεί να οριστεί η φιλοσοφία; Πού αποβλέπει η … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Επαναληπτικές Ασκήσεις | Σχολιάστε

1ο Αδίδακτο Κείμενο για επανάληψη ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αδίδακτο κείμενο: Αριστοτέλης  Ρητορική1393b λόγος δέ, οἷος ὁ Στησιχόρου περί Φαλάριδος καί <ὁ> Αἰσώπου ὑπέρ τοῦ δημα- γωγοῦ. Στησίχορος μεν γάρ ἑλομένων στρατηγόν αὐτοκράτορα τῶν Ἱμεραίων Φάλαριν καί μελλόντων φυλακήν διδόναι τοῦ σώματος, τἆλλα διαλεχθείς εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡς ἵππος … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Επαναληπτικές Ασκήσεις | Σχολιάστε

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,2,1-4 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΣΕΛΙΔΑ 63 ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Είδηση της καταστροφής φτάνει στην Αθήνα Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Επαναληπτικές Ασκήσεις | Σχολιάστε