ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κεντρική Ιδέα της ενότητας

 Η σημασία της φιλοσοφίας για την ανθρώπινη ζωή

 Κύρια σημεία της ενότητας

1η παράγραφος

 •  Ο άνθρωπος έχει εφοδιαστεί με το σώμα και με όσα όργανα σχετίζονται με αυτό για να πορευτεί στη ζωή του.
 • Αν όμως κάποιος δεν τα χρησιμοποιεί αυτά τα εφόδια όπως πρέπει μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι
 • Ο άνθρωπος πρέπει να επιθυμεί τη γνώση γιατί αυτή θα του επιτρέψει να χρησιμοποιήσει σωστά τα εφόδιά του
 • Πρέπει επομένως να φιλοσοφούμε γιατί έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε καλοί πολίτες και να ζήσουμε με επωφελή τρόπο την ιδιωτική μας ζωή

2η παράγραφος

 • Υπάρχουν 3 είδη γνώσεων (επιστημών) κατά τον Αριστοτέλη και η καθεμιά αποβλέπει σε διαφορετικούς στόχους.
 • Άλλες γνώσεις (επιστήμες) έχουν ρόλο καθοδηγητικό και άλλες ρόλο υπηρετικό
 • Υπάρχει μια επιστήμη που  κρίνει ορθά, χρησιμοποιεί τη λογική και θεωρεί ολόκληρο το αγαθό και που μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις άλλες επιστήμες και να τις κυβερνά σύμφωνα με τη φύση τους .Κι αυτή  είναι η φιλοσοφία.

 

 • Πρέπει επομένως να φιλοσοφούμε διότι η η φιλοσοφία εμπεριέχει την ορθή κρίση και την αλάνθαστη και επιτακτική φρόνηση.

 

 Ερωτήσεις

 1. Για ποιον λόγο ο άνθρωπος έχει εφοδιαστεί με το σώμα και με τα σχετικά με αυτό όργανα και πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει;
 2. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει τα εφόδιά του με σωστό τρόπο;
 3. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει, κατά τον τη Αριστοτέλη, να επιθΥούν την επιστήμη (γνώση);
 4. Σε ποιους τομείς του ανθρώπινου βίου προκύπτουν  οφέλη για τον άνθρωπο

από τη φιλοσοφική δραστηριότητα;

 1. Σε ποια διάκριση των επιστημών προχωρά ο Αριστοτέλης και ποια λειτουργική σχέση θεωρεί ότι έχουν μεταξύ τους;
 2. Να εντοπίσετε μέσα στο κείμενο  τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας που καθιστούν την φιλοσοφία την ανώτερη των επιστημών;
 3. Να βρείτε ποια στοιχεία του κειμένου τού προσδίδουν δεοντολογικό χαρακτήρα. 
 4. Να σχολιάστε σε υφολογικό επίπεδο τη χρήση του υποθετικού λόγου στο κείμενο.
 5. Ποιο είναι το περιεχόμενο των όρων επιστήμη και φρόνηση στο κείμενο και ποια ήταν η σημασία τους στο προηγούμενο κείμενο αναφοράς;

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Επαναληπτικές Ασκήσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση