Αρχαία Γ΄Λυκείου – ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ , 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αρχαία Γ΄ Λυκείου

Επανάληψη : 1η ενότητα – Φάκελος Υλικού

Θεματική ενότητα 1η- εισαγωγικό σημείωμα(σελ.11-13) Ερωτήσεις

 1. Ποια είναι τα πρωταρχικά ερωτήματα της φιλοσοφίας; Πιστεύετε ότι έχουν κάποια επικαιρότητα  στην εποχή μας;
 2. Πώς μπορεί να οριστεί η φιλοσοφία; Πού αποβλέπει η φιλοσοφική δραστηριότητα;
 3. Ποια χρονική περίοδο καλύπτει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και σε ποιες περιοχές του ελληνισμού αναπτύχθηκε;
 1. Πώς επιδρούν οι ιδιαίτερες  συνθήκες κάθε εποχής και κάθε κοινωνίας στη διαμόρφωση των φιλοσοφικών ρευμάτων;

 

 1. Πότε και με ποιον τρόπο αυτονομείται η φιλοσοφία ως επιστήμη;
 2. Για ποιους λόγους  η φιλοσοφία θεωρείται αυτοαναφορική επιστήμη; Ποια είναι η σχέση της με την ιστορία;

 

θέμα

Αναζήτηση των αιτίων που οδηγούν τον άνθρωπο στη φιλοσοφική δραστηριότητα

 

 Κύρια σημεία του κειμένου

 

 •  ο θαυμασμός (δηλαδή η περιέργεια και η απορία) γέννησαν τη φιλοσοφική δραστηριότητα

—- Αρχικά για τα παράξενα φαινόμενο της καθημερινότητας

—και αργότερα και για σημαντικότερα ζητήματα όπως τα αστρονομικά φαινόμενα και η γέννησητου σύμπαντος

 

 •   η απορία και ο θαυμασμός οδηγούν στην συνειδητοποίηση της άγνοιας

 

 • (Ο μύθος σχετίζεται με τη φιλοσοφία γιατί κι οι δυο ασχολούνται με τα “θαυμάσια” πράγματα)

 

 •  οι άνθρωποι επιζήτησαν τη γνώση για τη γνώση (τό επίστασθαι διά τό ειδέναι. Δεν απέβλεπαν σε κάποια συγκεκριμένη χρησιμότητα.

επιχειρήματα για αυτή τη θέση

 1. Οι άνθρωποι πρώτα εξασφάλισαν την κάλυψη των βιοτικών αναγκών και την άνεση στη ζωή τους και μετά άρχισαν να φιλοσοφούν.
 2. Η φιλοσοφία είναι η μόνη ελεύθερη επιστήμη αφού υπάρχει μόνο για τον εαυτό της

 

Ερωτήσεις (Κείμενο Αναφοράς σελ. 14, Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος)

 1.  Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων θαυμάζειν και φιλοσοφείν στο κείμενο αναφοράς;
 2. Για ποιον λόγο οι άνθρωποι άρχισαν να φιλοσοφούν σύμφωνα με τον Αριστοτέλη;
 3. Κατά τον Αριστοτέλη τι κέντρισε αρχικά την περιέργεια των ανθρώπων και πώς εξελίχτηκε αυτή ηπνευματική δραστηριότητα;
 4. Σε ποια φάση της  Αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας αναφέρεται ο Αριστοτέλης όταν μιλά για τα διάφορα αστρονομικά φαινόμενα (“Οιον περί τε των της Σελήνης παθημάτων και των περί τον ήλιο και τα άστρα και περί της του παντός γενέσεως”);
 5. Ποια θεωρεί ο Αριστοτέλης ότι είναι η σύνδεση μεταξύ των πρώτων μυθολογικών και φιλοσοφικών προσεγγίσεων που πραγματοποίησαν οι άνθρωποι στα μυστήρια του κόσμου που τους γοήτευαν;
 6. Να σχολιάσετε τη χρήση των ρηματικών τύπων στην περίοδο:”ώστ’ είπερ διά τό φεύγειν…..ου χρήσεως τινός ένεκεν”   σε σχέση με την κεντρική θέση του Αριστοτέλη που διατυπώνεται σε αυτήν.
 7. Ποιο τεκμήριο χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης για να ενισχύσει την παραπάνω θέση και με ποια έννοια συνδέεται η ραστώνη με τη φιλοσοφία στο τεκμήριο αυτό;
 8. Να σχολιάσετε όλα τα υφολογικά στοιχεία του κειμένου που δείχνουν ότι ο Αριστοτέλης ενδιαφέρεται για την ιστορικότητα της φιλοσοφίας
 9. Ποιο είναι το περιεχόμενο των όρων επιστήμη και φρόνησις στο κείμενο;
 10. Ποια αναλογία χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης για να αποδώσει την αυτοαναφορικότητα της φιλοσοφίας;

 

Δημοσιεύθηκε στην Επαναληπτικές Ασκήσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση