Δευτέρα 30-5-2022

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Ορθογραφία την άσκηση 4 ΒΜ, σελ.55

Κάθε φορά που γίνεται πόλεμος, συμβαίνει κάποια φυσική καταστροφή ή ξεσπούν επιδημίες,
οργανώσεις και εθελοντές από όλο τον κόσμο είναι έτοιμοι να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη

2.Την άσκηση 4 ΤΕ, σελ.63 στο τετράδιο γραπτού λόγου ( επιλέγουμε 2-3 από τον πίνακα δεξιά και γράφουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε σαν τάξη, σαν σχολείο σαν οικογένεια…)