Τρίτη 12-4-2022

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Ορθογραφία τις λέξεις που γράψαμε στη σελίδα 26, ΒΜ ( μόνο στην τελευταία βαλίτσα: λέξεις που περιγράφουν ένα ταξίδι)
  2. Αντιγραφή 2 φορές
  3. Ανάγνωση  από το Ανθολόγιο τη σελ.79 .

ΙΣΤΟΡΙΑ

  1. Μαθαίνω το μάθημα:. Η τέχνη των Κυκλαδιτών ( σελ.111)
  2. Τις ασκήσεις 1 και 2 σελ. 44 ,ΤΕ

Παρασκευή 8-4-2022

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Ανάγνωση το ποίημα σελ.23,ΒΜ
  2. Ορθογραφία την άσκηση 6, σελ.25 ΒΜ
  3. Αντιγραφή 2 φορές

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το φύλλο εργασίας

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα μαθήματα: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
και Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.107-108)

Σχεδιάγραμμα του μαθήματος

Ερωτήσεις