ΓΛΩΣΣΑ

  1. Την άσκηση 3, σελ. 49 ΤΕ ( τη συμπληρώνουμε στο βιβλίο)
  2. Την άσκηση 5 , σελ. 51 ( στο τετράδιο γραπτού λόγου)
  • Γράφουμε το παραμύθι μας συμπληρώνοντας τις προτάσεις
  • Μπορούμε να μεγαλώσουμε το παραμύθι, γράφοντας περισσότερες προτάσεις
  • Γράφουμε με ωραία και καθαρά γράμματα
  • Στο τέλος του παραμυθιού ζωγραφίζουμε με ξυλομπογιές 1,2,3 ή και περισσότερες εικόνες από το παραμύθι μας.