Τετάρτη 26-1-2022

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Ανάγνωση το μάθημα «Αξέχαστα γενέθλια» σελ. 34-35
  2. Ορθογραφία ασκ. 4 σελ 38 (τις προτάσεις) και ασκ. 5 ( τις λέξεις)
  3. Αντιγραφή 2 φορές (τις προτάσεις και τις λέξεις)
  4. Διαβάζω τους κανόνες ( συνοπτικός και εξακολουθητικός μέλλοντας) σελ. 36-37

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξασκούμαι στην προπαίδεια. ( Λέω την προπαίδεια από έξω και ανακατεμένα και την μαθαίνω πολύ καλά)