Δευτέρα 28-2-2022

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Ανάγνωση από το Ανθολόγιο σελ. 173-174 (Άντζελμαν)
  2. Ορθογραφία τις 2 πρώτες σειρές.
  3. Αντιγραφή 2 φορές
  4. Στην τάξη συμπληρώσαμε το φύλλο εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε το Κεφάλαιο 33 ΒΜ και τις ασκήσεις 1 και 3 από το ΤΕ.

Για το σπίτι το φύλλο εργασίας.

Καλωσορίζουμε τον Μάρτη!

Μάρτης ( έθιμο)

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ
Περιστεράκι πέταξε,
βρήκε πύργο κι έκατσε
και χαμοκελάηδησε,
Μάρτη Μάρτη μου, καλέ.

Μάρτη Μάρτη μου, καλέ
και Φλεβάρη φοβερέ
κι αν χιονίσεις κι αν φλεβίσεις, πάλι Άνοιξη θ’ ανθίσεις.

Μάρτη Μάρτη βροχερέ και Απρίλη δροσερέ,
τα πουλάκια κελαηδούν
και τα δέντρα  φύλλ’ ανθούν.
Τα πουλάκια αβγά γεννούν κι αρχινούν να τα κλωσούν.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!!!

Πέμπτη 24-2-2022

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αύριο γράφουμε επαναληπτικό τεστάκι στην ενότητα 5.

  1. Αξία των ψηφίων ( Χ Ε Δ Μ, π.χ 2Χ, 5Μ=2005 κλπ)
  2. Πρόσθεση και αφαίρεση τετραφήφιων αριθμών και έλεγχος των πράξεων
  3. Πολλαπλασιασμός διψήφιων αριθμών και έλεγχος του πολλαπλασιασμού με τον σταυρό
  4. Προβλήματα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μαθαίνω το μάθημα : Κοντά σε όλους χωρίς διάκριση. Όλη τη  σελ. 83

Αύριο δε θα κάνουμε ιστορία. Στην ώρα της ιστορίας θα κάνουμε εργαστήρια δεξιοτήτων ώστε να ολοκληρώσουμε το 2ο πρόγραμμα.