3-12-2021

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται» σελ. 68-69 ΒΜ
  2. Συμπληρώνουμε το φύλλο εργασίας
  3. Μαθαίνουμε καλά και απέξω το «ρόλο» μας στο κείμενο «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται». Μαθαίνουμε και τη σειρά που πρέπει να το πούμε , δηλαδή μετά από ποιον.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε το μάθημα «Διαιρέσεις» από το ΤΕ σελ. μόνο τη σελ. 18. Την σελίδα 19 θα την κάνουμε στην τάξη.

Για το σπίτι το παραπάνω φύλλο εργασίας.

Την άλλη φορά θα γράψουμε ένα μικρό τεστάκι με πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. Να μάθουμε λοιπόν πολύ πολύ καλά την προπαίδεια.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Σήμερα δεν προχωρήσαμε στην ιστορία, επειδή αφιερώσαμε μια ώρα στην παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λία Νικολαίδου που μας παρουσίασε μια όμορφη ιστορία  με τίτλο «Δύο παπούτσια με καρότσι» και μας βοήθησε να συναισθανθούμε τις δυσκολίες που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες