Ημέρα: 3 Ιουνίου 2020

Τετάρτη 3, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020Τετάρτη 3, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

Γλώσσα ( Γραμματικό φαινόμενο: Τα διαλυτικά- Αντίθετες λέξεις) Ανάγνωση το μάθημα: Καράβια ( 5-10 φορές) την 1η σελίδα Αντιγραφή την πρόταση στο πορτοκαλί τετράδιο ( άλλες 5 φορές) Ορθογραφία έχουμε την πρόταση που γράψαμε στο πορτοκαλί τετράδιο. Μαθηματικά Το μάθημα 46: Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών Για το σπίτι να συμπληρώσουν το μάθημα […]