Τετάρτη 3, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

Γλώσσα

( Γραμματικό φαινόμενο: Τα διαλυτικά- Αντίθετες λέξεις)

  1. Ανάγνωση το μάθημα: Καράβια ( 5-10 φορές) την 1η σελίδα
  2. Αντιγραφή την πρόταση στο πορτοκαλί τετράδιο ( άλλες 5 φορές)
  3. Ορθογραφία έχουμε την πρόταση που γράψαμε στο πορτοκαλί τετράδιο.

Μαθηματικά

Το μάθημα 46: Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών

Για το σπίτι να συμπληρώσουν το μάθημα 46 στο Τ.Ε.

Ασκήσεις για τη Γλώσσα

Διαδικτυακές ασκήσεις- Αντίθετα