Χιονισμένα Τοπία

Τα χιονισμένα τοπία φωτογραφήθηκαν από μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας κατά την ώρα της τηλεκπαίδευσης και μετά την ολοκλήρωσή της.