«Ψηφιακή Μέριμνα»

Tο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»
εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και
φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Τ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ψηφιακή Μέριμνα- ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ