Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στην Πορτογαλία – Βιβλίο Εργασιών

Resolution_Booklet_Porto2020

Στο Resolution Booklet της Συνδιάσκεψης της Πορτογαλίας μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα που διατύπωσε η ομάδα στην οποία συμμετείχε

η μαθήτρια του σχολείου μας 

Ιωάννου Αναστασία της Β τάξης. 

Συγκεκριμένα στις σελίδες 8 και 9 θα βρείτε τις προτάσεις της ομάδας LIBE II που

 » Διαβάστε περισσότερα