Ενημέρωση για τον σχολικό γύρο της Οικονομικής Ολυμπιάδας – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Η ενθουσιώδης συμμετοχή στον φετινό διαγωνισμό ξεπέρασε τα 160 σχολεία από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον τόσο των μαθητών και των μαθητριών, όσο και των εκπαιδευτικών για την οικονομική επιστήμη και την οικονομική εκπαίδευση.

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού, ο σχολικός γύρος, θα διεξαχθεί σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση που, όπως όλοι ελπίζουμε, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά κατά το διάστημα 8 έως 12 Φεβρουαρίου, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις αίθουσες υπολογιστών των σχολείων με την εποπτεία του υπεύθυνου καθηγητή.

Πριν την έναρξη της εξέτασης, ο υπεύθυνος καθηγητής θα δίνει στους μαθητές τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας και τον κωδικό που αντιστοιχεί στην ημέρα διεξαγωγής. Στον σύνδεσμο αυτό οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν αρχικά τα στοιχεία τους και στη συνέχεια να ξεκινήσουν το τεστ. Ο χρόνος των 40 λεπτών ξεκινάει με την έναρξη του τεστ.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει μία ερώτηση από κάθε θεματική υποκατηγορία. Συνολικά υπάρχουν 25 υποκατηγορίες, συνεπώς ο διαγωνισμός στον σχολικό γύρο περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις. Οι περισσότερες ανταποκρίνονται στα επίπεδα δυσκολίας του προτεινόμενου υλικού μελέτης, ενώ ενδεικτικά θέματα για τον σχολικό γύρο μπορείτε να βρείτε εδώ. Η κατηγορία 5 (ειδήσεις, οικονομική πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση) εξετάζει τις γενικές γνώσεις των μαθητών σε θέματα οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν κατά προσέγγιση τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας όπως το ΑΕΠ, τα κρατικά έσοδα, τις κρατικές δαπάνες, το μέγεθος του χρέους κλπ.

Στην περίπτωση που τα σχολεία παραμείνουν κλειστά, η εξέταση θα διεξαχθεί διαδικτυακά από τα σπίτια των μαθητών. Οι αναλυτικές οδηγίες διεξαγωγής του διαγωνισμού με αυτό τον τρόπο θα σας σταλούν στην περίπτωση που αποφασιστεί το κλείσιμο των σχολείων.

Παρακαλούμε σημειώστε πως οι συντονιστές και οι συντονίστριες κάθε σχολείου οφείλουν να εξασφαλίσουν από τους γονείς των μαθητών βεβαίωση συμμετοχής στον διαγωνισμό και να δώσουν τον σύνδεσμο και τον κωδικό της εξέτασης μόνο σε όσους μαθητές έχουν ήδη προσκομίσει τη βεβαίωση αυτή (Έγγαφο 1).

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΛΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΕΙΛ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Στην ιστοσελίδα της Οικονομικής Ολυμπιάδας μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο του διαγωνισμού.

Παράλληλα, μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα και τις ανακοινώσεις από την σελίδα της Οικονομικής Ολυμπιάδας στο Facebook.

Η Οικονομική Ολυμπιάδα, είναι ένας εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πανελλήνιος διαγωνισμός οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του λυκείου με στόχο την προώθηση του οικονομικού αλφαβητισμού στους νέους και τις νέες στη χώρα μας. Η Οικονομική Ολυμπιάδα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που καθιστά εφικτή τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.