Λογοτεχνική Ομάδα: Χρονολόγιο για τη ζωή του Νίκου Καββαδία

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της λογοτεχνικής ομάδας του σχολείου μας έφτιαξαν χρονολόγιο για τη ζωή του ποιητή Νίκου Καββαδία το οποίο χωρίζεται σε 3 μέρη:

α. Η ζωή του:  παρουσιάζονται τα κυριότερα γεγονότα του βίου του ποιητή

β. Η Ελλάδα:  παρουσιάζονται οι σπουδαιότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας

γ. Ο κόσμος:  παρουσιάζονται σημαντικές παγκόσμιες στιγμές.

Για την ανάγνωσή του μέχρι την εκτύπωσή του σας το παρουσιάζουμε και  εδώ:

Ευχαριστούμε το μαθητή μας Μαρινάκη Μ. για την επεξεργασία του.