Διευκρινίσεις για ευπαθείς ομάδες

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

όσοι έχετε ευπαθείς ομάδες στην οικογένεια σας και όσοι μαθητές ανήκουν σε αυτές εδώ θα βρείτε τα έγγραφα

τα οποία πρέπει να προσκομίσετε στο σχολείο άμεσα ώστε να μην προσμετρώνται απουσίες στα παιδιά σας

 

ΦΕΚ Β 1512_21_43274_ΓΔ4_14_04_21_

ΚΥΑ_ΤΡΟΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ