Υλικό για εξάσκηση στη Φυσική Αγωγή

Παιδιά μου,

αναρτήθηκε στο e class νέο υλικό στο μάθημα Φυσική Αγωγή Α Β Γ Λυκείου με τίτλο 2ο μέρος.

ΚΑΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ!!!!!!!

κα Κωστομοίρη