Συμμετοχή σε έρευνα

Άδεια- Έγκριση Επιτροπής Δεοντολογίας

Επιστολή σε γονέα μέσω Σχολικής Μονάδας

Επιστολή σε Διευθυντές & Διευθύντριες

Όσοι γονείς και κηδεμόνες το επιθυμούν μπορούν να επιτρέψουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην παραπάνω εγκεκριμένη έρευνα .