Απαγόρευση επισκεπτών

Με στόχο τη διασφάλιση της υγείας όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

δεν επιτρέπονται επισκέπτες

στο χώρο της τάξης ή του σχολείου μας