Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2018-2019

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που επιθυμούν να τους/τις εγγράψουν στην επομένη τάξη ή στην α τάξη καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο για να ολοκληρώσουν την εγγραφή έως τις 29/6/2018.  Η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 3/9 – 11/9.  Οι γονείς και κηδεμόνες χρειάζεται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά που επισυνάπτονται.  Μπορούν να τα τυπώσουν ή να τα προμηθευτούν από το σχολείο.  Το ΑΔΥΜ αφορά μόνο την α τάξη.

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

atomikodeltio

Υ Δ -1599-86 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ