Ολοκλήρωση εγγραφής

2. Αίτηση εγγραφής

2. ΥΔ εγγραφής

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας

4. Άδεια για φωτογραφίες

Τα έντυπα αυτά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών.

Το ατομικό δελτίο υγείας είναι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ.