Απόκτηση κωδικού μηχανογραφικού δελτίου

Καλούνται οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων να προσέλθουν στο σχολείο για να λάβουν κωδικό

για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου από σήμερα Παρασκευή 25/6/2021 μέχρι και τις 30/6/21

ΕΞΕ_210625_Λειτουργία_ΜΔ_Σχολικής_Μονάδας