Όμαδα διατροφής του σχολείου μας: Ερωτηματολόγιο

Τα παιδιά της ομάδας διατροφής του σχολείου μας έφτιαξαν το παρακάτω ερωτηματολόγιο για να συμπληρωθεί από εσάς.  Παρακαλούμε διαθέστε ένα λεπτό.

Ευχαριστούμε.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD9EoUmiEGOrkUG40RW8HNC6YGTXThWpGP8OqvnT_4sGqNUw/viewform