Διατήρηση σχολικών βιβλίων

Οι μαθητές και ο μαθήτριες της Α και Β τάξης

πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους 

για την αξιοποίησή τους την επόμενη σχολική χρονιά.