Απολύμανση του σχολείου μας

Ευχαριστούμε το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την άμεση ανταπόκρισή τους στην ανάγκη του σχολείου μας για απολύμανση.