Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου μας

Η εκπαιδευτικός ΠΕ02 Φιλόλογος Δρ Φερεσίδη Καλλιόπη

παρουσίασε το επιμορφωτικό εργαστήριο

«Σχεδιασμός εργαλείων αξιολόγησης μαθητή και μετααξιολόγηση»

στις/στους εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης που διοργάνωσε η Διεύθυνση του σχολείου την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής του

 » Διαβάστε περισσότερα