Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου μας

Η εκπαιδευτικός ΠΕ02 Φιλόλογος Δρ Φερεσίδη Καλλιόπη

παρουσίασε το επιμορφωτικό εργαστήριο

«Σχεδιασμός εργαλείων αξιολόγησης μαθητή και μετααξιολόγηση»

στις/στους εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης που διοργάνωσε η Διεύθυνση του σχολείου την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας.

Η

Οι εκπαιδευτικοί και η Διεύθυνση του σχολείου ευχαριστούμε θερμά την κα Φερεσίδη για την παροχή των κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης και για το γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες,