Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής  για το σχολικό έτος  2019-2020

ΜΑΘΗΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

 • Οι χώροι του σχολείου είναι ανάγκη να διατηρούνται καθαροί και να μην καταστρέφονται για να εξασφαλίζουν την ποιότητα του σχολικού χώρου. Τα εποπτικά μέσα της σχολικής περιουσίας επίσης.   Σε περίπτωση που υπάρξει καταστροφή, οι υπαίτιοι θα αναλαμβάνουν την αποκατάστασή τους.
 • Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο, 8.15 π.μ., καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μάθημα δεν διακόπτεται από όσους καθυστερούν.  Αργοπορημένη προσέλευση στην τάξη δεν είναι δεκτή. Για αυτό θα υπάρχει στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας.
 • Όσοι μαθητές και μαθήτριες έχουν μάθημα την πρώτη ώρα παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση 8.15 π.μ.. Για αυτό θα υπάρχει στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας.
 • Όποιος μαθητής ή μαθήτρια χρειαστεί να αποχωρήσει από το σχολικό κτίριο κατά τα διάρκεια του προγράμματος, αυτό θα γίνεται σε συνεννόηση με την οικογένεια και με άδεια από τη Διευθύντρια ή σε περίπτωση απουσίας της από τον Υποδιευθυντή.
 • Η χρήση των κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο δεν είναι επιτρεπτή, Πρ. 14/21-04-2016 του ΙΕΠ. Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν τα μέσα που διαθέτει το σχολείο. Απώλεια τέτοιας συσκευής δεν είναι ευθύνη του σχολείου.
 • Το σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία, πρέπει να διαφυλάσσεται σε άριστη κατάσταση.
 • Το κάπνισμα και το άτμισμα στο χώρο του σχολείου δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν και σχετικές νομοθετικές αποφάσεις, Π.Δ. 104/1979 (Α΄23), αρθ. 27,   88202/25-06-2009 (Β΄1286), 81025/27-8-2013, οι οποίες επισύρουν και κυρώσεις.
 • Η ευπρεπής και κόσμια εμφάνιση θα τίθεται σε συζήτηση από τη στιγμή που συνδέεται με ακραία και προκλητική συμπεριφορά που διαταράσσει το ήπιο παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής κοινότητας.
 • Ο αμοιβαίος σεβασμός και η άμιλλα μεταξύ των μαθητών και μαθητριών είναι προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του σχολείου.
 • Οι σχολικές επιδόσεις, οι αξίες, οι στάσεις και οι μορφές συμπεριφοράς των μαθητών και των μαθητριών αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται από τους εκπαιδευτικούς.
 • Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εκδρομές, οι γιορτές κ.α.
 • Οι μαθητές που προσκαλούν ή ενθαρρύνουν την είσοδο εξωσχολικών ατόμων στο χώρο του σχολείου θα υποστούν ποινές.
 • Το όριο των απουσιών των μαθητών καθορίζεται από του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο παραπάνω κανονισμός συντάχθηκε από τους εκπαιδευτικούς, τη Διευθύντρια του σχολείου και το μαθητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις «Βασικές αρχές Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.