Σύσταση της ομάδας Ρομποτικής

Για πρώτη φορά δημιουργείται στο σχολείο μας Ομάδα Ρομποτικής.  Σε αυτό συντέλεσε όχι μόνο το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών, αλλά και το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικού κας Δουμένη της οποίας το αντικείμενο είναι η πληροφορική και κυρίως της Σχολικής Επιτροπής του δήμου μας που φρόντισε για την εγγραφή και παροχή του πακέτου εργασίας των

 » Διαβάστε περισσότερα