Ένα διαφορετικό μουσείο επισκεφτήκαμε αυτή τη φορά ως Γενικό Λύκειο Αμφίκλειας. Στις 13-2-2024 ξεναγηθήκαμε στα εκθέματα του Μουσείου Αυτοκινήτου και παρακολουθήσαμε την πορεία εξέλιξης μίας σημαντικής τεχνολογίας για τη ζωή μας, όπως αυτή του αυτοκινήτου. Άραγε πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να συνδεθεί με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ιστορίας; Ως παράδειγμα τέτοιο είναι η σύνδεση της ιστορίας του αυτοκινήτου με το γεγονός ότι αρκετά από τα λογότυπα των αυτοκινήτων ήταν εμπνευσμένα από σημαντικές ελληνικές αρχαιότητες. Για παράδειγμα το χαρακτηριστικό λογότυπο (σήμα) της Rolls-Royce είναι εμπνευσμένο από τη «Νίκη της Σαμοθράκης» που βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία. Αντίστοιχα αν κάποιος παρατηρήσει το μπροστινό τμήμα της από τη μηχανή θα αναγνωρίσει την αναπαράσταση του Παρθενώνα. Τέλος, μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό Πρόγραμμα ενημέρωσαν τους μαθητές/τριές μας για βασικούς κανόνες «Οδικής Συμπεριφοράς & Ασφάλειας. Στη συνέχεια παρατίθενται μερικά στιγμιότυπα από την επίσκεψή μας.

IMG 1763 IMG 1765 IMG 1767 IMG 1769 IMG 1772 IMG 1786 IMG 1789 IMG 1791 IMG 1800 IMG 1801 IMG 1803