Θέματα εκπαίδευσης, δημοκρατίας στο σχολείο και αγωγής υγείας

Ιστολόγιo για θέματα εκπαίδευσης, δημοκρατίας στο σχολείο και αγωγής υγείας

Επιμορφωτικά σεμινάρια του Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας

Μαρ 200931

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας – γραφείο αγωγής υγείας – συμμετέχει από το σχολικό έτος 2008-2009 στο Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Θα αργήσω το βράδυ», για την ασφαλή διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Η σύσταση και η λειτουργία του Δικτύου εγκρίθηκε με την με Α.Π. 8812/19-09-2008 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η συντονιστική επιτροπή του Δικτύου αποτελείται από τους υπευθύνους αγωγής υγείας των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας, Κιλκίς και Δ. Θεσσαλονίκης.
Οι επιμέρους θεματικοί άξονες του Θεματικού Δικτύου είναι:
 Διαχείριση κρίσεων κατά τις νυκτερινές εξόδους (bullying, cyber-bullying, πλοήγηση στα net-cafe, έλεγχοι Αστυνομίας, συμπλοκές) Εφηβεία, συμπεριφορές και αντιλήψεις (κοινωνικά πρότυπα, ντύσιμο, μουσικές, θεάματα, χόμπι, φέρσιμο, γλώσσα)
 Εφηβεία, μοναξιά και περιθωριοποίηση.
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάληψη της ολικής φροντίδας του εαυτού (κατάκτηση αυτονομίας, αυτοάμυνα)
 Χρήση ουσιών (τσιγάρο, αλκοόλ, ναρκωτικά, αναβολικά).
 Ατυχήματα και ασφάλεια (εποχούμενοι και πεζοί).
 Διατροφικές προτιμήσεις
 Η διασφάλιση του ελεύθερου χρόνου ατόμων με αναπηρία
 Δικαιώματα / υποχρεώσεις. Σεβασμός στη διαφορετικότητα (φύλα, κλπ)
 Έφηβοι και οικογένεια
 Διαφυλικές σχέσεις
Σκοπός του Θεματικού Δικτύου είναι:
Οι μαθητές να αναπτύξουν πλήρως τις ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες για να είναι ικανοί να αναλάβουν την ολική φροντίδα του εαυτού.
Επιμέρους στόχοι του Θεματικού Δικτύου είναι:
 να υποβοηθηθούν οι μαθητές/τριες στην ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων επιβίωσης.
 να αποφευχθεί ο στιγματισμός, η περιθωριοποίηση και η απομόνωση.
 να αναζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές πρόληψης της παραβατικότητας.
 να εφαρμοστούν παρεμβατικά προγράμματα ειρηνικής επίλυσης διαφορών και διαμεσολάβησης.
 να ενδυναμωθεί η θετική λειτουργική σχέση μαθητών με το σχολείο και την οικογένεια.
 να εκπαιδευτούν οι μαθητές/τριες σε πρακτικές αντιμετώπισης της μοναξιάς.

Απο την 1η επιμορφωτική συνάντηση
Στο πλαίσιο του Θεματικού Δικτύου, σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ Πιερίας, πραγματοποιήθηκαν τρία επιμορφωτικά σεμινάρια, με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Κιουρτσή, Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου και υπεύθυνο αγωγής υγείας β/θμιας εκπ/σης Ν. Πέλλας, στα οποία έγινε εκπαίδευση σε τεχνικές λήψης αποφάσεων. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο 4ο Γυμνάσιο Κατερίνης και συμμετείχαν 52 εκπαιδευτικοί από σχολεία του νομού μας.
Η διάρκεια του θεματικού δικτύου είναι τρία (3) σχολικά έτη. Από την επόμενη σχολική χρονιά θα υπάρχει και οδηγός εφαρμογής που θα περιλαμβάνει συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. Επίσης, στο πλαίσιο του Δικτύου, θα πραγματοποιηθούν και άλλα σεμινάρια, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στο δίκτυο.

Αφήστε μια απάντηση

Ο καιρός στην Κατερίνη

Hits

Δημήτρης Κυριακού

Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Κατερίνης

ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής

Email: kyriakou@sch.gr

Στο twitter: http://twitter.com/#!/dimkyriakouTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων