1. Η Αγωγή Υγείας

 

Οι άνθρωποι προσεύχονται στους θεούς και ζητούν να έχουν υγεία, ενώ δεν γνωρίζουν ότι τη δυνατότητα αυτή την έχουν οι ίδιοι. Από έλλειψη εγκράτειας, κάνοντας τα αντίθετα από ότι πρέπει, προδίδουν μόνοι τους την υγεία τους στις επιθυμίες τους. (Δημόκριτος, Ανθ. Στοβ. ΙΗ,31)

Υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας.

 

H Προαγωγή της υγείας στοχεύει σε αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και σε διαμόρφωση υγιών στάσεων και συμπεριφορών.

 

Αγωγή υγείας είναι  η υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών μέσα από συγκροτημένη εκπαιδευτική δραστηριότητα και όχι απλά ενημέρωση σε θέματα υγείας

Με την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας γίνεται πρωτογενής πρόληψη στη σχολική κοινότητα σε θέματα κοινωνικής παθογένειας όπως είναι  οι εξαρτήσεις (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά), η διαχείριση του διαδικτύου, η βία στην οικογένεια, στο σχολείο και στους αθλητικούς χώρους, η αυτοκτονία η διαφορετικότητα, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, οι πρόωρες σεξουαλικές σχέσεις και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τα ατυχήματα, η διατροφή, οι έκτακτες καταστάσεις (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί). Προασπίζονται αρχές όπως τα δικαιώματα και ο εθελοντισμός. Προτείνονται προσεγγίσεις που  εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών μέσα από  βιωματικές μεθόδους μάθησης. Επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί και ευαισθητοποιούνται οι γονείς με γνώμονα τη σφαιρική προσέγγιση των ζητημάτων.

 

 

Αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων είναι η απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες διευκολύνουν  τους συμμετέχοντες να διαχειρίζονται τις πολύπλοκες καταστάσεις της καθημερινότητάς τους και να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Επιπλέον δημιουργούνται οι συνθήκες για άνοιγμα καναλιών επικοινωνίας με την ευρύτερη κοινότητα και για αξιοποίηση εξειδικευμένων φορέων.

 


Η Υπεύθυνη του Γραφείου Αγωγής Υγείας

Χιόνη Μαρία, εκπαιδευτικός ΠΕ02,

MSc “Προαγωγής και Αγωγής Υγείας”, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

 

Επιμέλεια  Iστοσελίδας : Κόγιας Αλέξιος

Εκπαιδευτικός  – Πληροφορικής  Β΄/θμιας  Εκπ/σης