Εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή στην τάξη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Our Solartown”

0

Συγγραφέας: Κ.Ε.ΠΕ.Α. Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία our solartown, Νέα - Ανακοινώσεις | , στις 06-10-2021

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση και η πρακτική εφαρμογή στην τάξη του εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος Erasmus+ «Our Solartown – Οι μαθητές μαθαίνουν γιατί και πώς να χρησιμοποιούν την ηλιακή θερμική ενέργεια». Το σχολείο που επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό ήταν ένα σχολείο μέσης εκπαίδευσης στο Weiz της Αυστρίας. Εκεί πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και εκπαίδευση μαθητών και καθηγητών από τους εταίρους του προγράμματος, ένας από τους οποίους είναι και το το ΚEΠΕA Περτουλίου – Τρικκαίων.

Οι υπόλοιποι εταίροι στο εν λόγω πρόγραμμα  είναι: akaryon GmbH (Αυστρία), Climate Alliance (Αυστρία), European Solar Thermal Industry Federation (Βέλγιο), VseUK Institute (Σλοβενία).

Η εκπαίδευση και η πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στην τάξη  πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκειά της, έγινε παρουσίαση στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου ολόκληρου του θεωρητικού μέρους, του e-learning, των ηλεκτρονικών εργαλείων και λογισμικών, και στο τέλος κατασκευάστηκε από αυτούς στην πράξη ένα ηλιακό θερμικό σύστημα, όπως προβλέπεται από το Our Solartown. Οι μαθητές έγραψαν και δημοσιοποίησαν άρθρα σχετικά με το  πρόγραμμα και έκαναν όλες τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις για την προβολή της κατασκευής τους και των οφελών από αυτή.  Ακολούθησε γιορτή για τη λήξη των εργασιών και παρουσίαση του έργου στο ευρύ κοινό καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής.

Οι εταίροι στο πρόγραμμα, καθώς και οι εκπαιδευθέντες αξιολόγησαν το εκπαιδευτικό υλικό ως πολύ ικανοποιητικό όσον αφορά την ποιότητα, την ποικιλία, την καινοτομία του καθώς και το πόσο ελκυστικό είναι για τους μαθητές.

Τελική διακρατική συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «Our Solartown».

0

Συγγραφέας: Κ.Ε.ΠΕ.Α. Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία our solartown, Νέα - Ανακοινώσεις | , στις 06-10-2021

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελική διακρατική συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ τριετούς διάρκειας «Our Solartown – Οι μαθητές μαθαίνουν γιατί και πώς να χρησιμοποιούν την ηλιακή θερμική ενέργεια», στο οποίο το ΚΕΠΕΑ Περτουλίου – Τρικκαίων συμμετέχει ως εταίρος.

Οι εταίροι του προγράμματος εκτός από το ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων  είναι: akaryon GmbH (Αυστρία), Climate Alliance (Αυστρία), European Solar Thermal Industry Federation (Βέλγιο), VseUK Institute (Σλοβενία).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο Weiz της Αυστρίας στις 27 Σεπτεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκειά της, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση του προγράμματος, εκπονήθηκε σχέδιο για την ολοκλήρωση κάποιων εργασιών που παραμένουν ανοικτές, συζητήθηκε ο αντίκτυπος του προγράμματος στις ομάδες στόχου, η περαιτέρω διάδοσή του, καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές του.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει πάρει παράταση λόγω Covid 19 και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2021. Έως τότε θα έχει ολοκληρωθεί και το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιό του, θεωρητικό και πρακτικό, και θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του www.solartown.eu, διαθέσιμο δωρεάν για χρήση του από εκπαιδευτικούς και μαθητές Α/θμιας και Βθμιας εκπαίδευσης.

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων