Υλικό Σεμιναρίων Δικτύου

Φωτο-άλμπουμ από την ιδρυτική συνάντηση του δικτύου

Αποσπάματα από τη στρογγυλή τράπεζα εργασιών του δικτύου στο Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.

 

 

Παρουσίαση Εισαγωγικού Σεμιναρίου Δικτύου (Σαμοθράκη) 2014

 

 

 

Παρουσίαση Απολογιστικού Σεμιναρίου Δικτύου (Παπίκιο Όρος) 2015