Σκοποί και Στόχοι του Δικτύου

Σκοπός του δικτύου είναι να πετύχει, μέσω της δραστηριοποίησης ατόμων και ομάδων, την συνολική αποτύπωση και ανάδειξη του δικτύου των ευρωπαϊκών μονοπατιών Ε6 και Ε4, αρχικά στον ελλαδικό χώρο, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και πολύπλευρης πληροφόρησης για κάθε κοινωνική ομάδα που θα θελήσει να τα επισκεφτεί.
Σε πρώτη φάση, το δίκτυο απευθύνεται σε ενδιαφερομένους φορείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τμήματα του μονοπατιού, να μελετήσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, να διερευνήσουν επιπτώσεις από ανθρώπινες παρεμβάσεις και δραστηριότητες, να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου, τις κατά τόπους παραδόσεις, να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και πληροφορίες, να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές με κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και να τις επικοινωνήσουν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Eπιμέρους στόχοι του δικτύου είναι:

α) Η μελέτη και καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος με τα ποικίλα οικοσυστήματα που βρίσκονται στους άξονες των ευρωπαϊκών μονοπατιών Ε6 και Ε4.

β) Η μελέτη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (οικισμοί, πόλεις), των τοπικών παραδόσεων, της ιστορίας και των πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής που επισκέπτονται.

γ) Η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των σχολικών μονάδων.

δ) Η αύξηση ευκαιριών για συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα και η σύνδεση τους με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.

ε) Η δημιουργία επιμέρους περιπατητικών διαδρομών για την ανακάλυψη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά και δημιουργημάτων του ανθρώπου (εθνικοί δρυμοί, μνημεία της φύσης, αρχαιολογικοί χώροι, περιαστικά δάση, παραδοσιακοί οικισμοί, γεφύρια, μονοπάτια, μοναστήρια, ξωκλήσια κ.ά).

στ) Η συμβολή στην καλλιέργεια αξιών, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμμετοχικών συμπεριφορών και τη διαμόρφωση μελλοντικής υπεύθυνης στάσης ενεργού πολίτη για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας.