Αρχεία για Απρίλιος 21, 2013

ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ένα ρυθμικό παιχνίδι για τους μαθητές των μικρών τάξεων! Προτεινόμενη δραστηριότητα: μ’ ένα κρουστό όργανο παίζουμε μπερδεμένα τα ρυθμικά σχήματα και τα παιδιά βρίσκουν σε ποια εικόνα αντιστοιχεί το ρυθμικό σχήμα που ακούν. Μπορούν να επαναλάβουν τη ρυθμική ανάγνωση των σχημάτων χτυπώντας τα χέρια τους ή κάποιο κρουστό όργανο που θα τους έχουμε μοιράσει. Μπορούμε […]