Άρθρα: Μάρτιος 7, 2015

Μετά από αιτήματα των παιδιών της τάξης μου, και παρά το γεγονός πως δεν μάθαμε όλα τα παρακατω τραγούδια ακόμη, αναρτώ τα παρακάτω. Είναι τα τραγούδια που μαθαίνουμε σιγά σιγά και που θα συμπεριληφθούν στη γιορτή μας. Μας μιλάνε για την 25η Μαρτίου 1821, ακούστε τα:

Τα μαθηματικά περιλαμβάνουν πολλές δράσεις όπως μέτρηση, αναπαράσταση δεδομένων συνθέσεων, σύγκριση, πρόσθεση κα. Στην ηλικία αυτή παίζει σημαντικό ρόλο να συνδέονται με τις «ρουτίνες» ή τις επίκαιρες δράσεις μας, όπως γράψαμε σε προηγούμενο άρθρο. Επίσης, υποθέτουμε, σχολιάζουμε, γενικεύουμε.  Προχωράμε λοιπόν στα μαθηματικά μας:

Στήνοντας ένα ιστόγραμμα, οργανώνουμε τη σκέψη μας και τηρούμε το αρχείο που μας χρειάζεται για να επανατροφοδοτήσουμε τους στόχους μας. Η χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να γινόμαστε καλύτεροι, είτε στην εκπαιδευτική πρακτική είτε και σε προσωπικό επίπεδο.