Νέα στρατηγική για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου και καλύτερο διαδικτυακό περιεχόμενο για παιδιά και εφήβους

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα σχέδιο ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να επωφεληθούν πλήρως και με ασφάλεια από τον ψηφιακό κόσμο. Το διαδίκτυο δεν έχει σχεδιαστεί έχοντας υπόψη τα παιδιά, πάντως σήμερα το 75% των παιδιών το χρησιμοποιούν – το ένα τρίτο από αυτά μέσω κινητού τηλεφώνου. Η νέα στρατηγική συνίσταται στη δημιουργία της αγοράς για διαδραστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, των κατασκευαστών συσκευών κινητής τηλεφωνίας και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, δήλωσε: «Το διαδίκτυο προσφέρει στα παιδιά και τους εφήβους νέες ευκαιρίες για να είναι δημιουργικοί και για να εκφραστούν ελεύθερα Καθώς το διαδίκτυο είχε αρχικά σχεδιαστεί για ενήλικες και όχι για τα παιδιά, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά είναι ασφαλή στη διαδικτυακή σύνδεση. Η νέα στρατηγική της Επιτροπής θα συμβάλει στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι βίας. Πρόκειται για εύλογη προσέγγιση που θα συμβάλει ώστε το διαδίκτυο να προσαρμοστεί στις ανάγκες των παιδιών»

Η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων συνεπάγεται ότι τα παιδιά σε όλη την ΕΕ έχουν διαφορετικά επίπεδα διαδικτυακής υπευθυνότητας και προστασίας. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει και για τις επιχειρήσεις τη διάθεση στην αγορά – σε ενωσιακή κλίμακα – υπηρεσιών και προϊόντων φιλικών προς τα παιδιά. Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, η Επιτροπή έχει σχεδιάσει σειρά μέτρων, που θα υλοποιηθούν με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της αυτορύθμισης του κλάδου, τα οποία αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε ευέλικτες και γρήγορες λύσεις στο πεδίο αυτό. Ζωτικής σημασίας εν προκειμένω θα είναι η συνεργασία σε φόρουμ όπως ο συνασπισμός που αποβλέπει στη δημιουργία καλύτερου και ασφαλέστερου διαδικτύου για τα παιδιά (βλ. πρότερη ανακοίνωση 1/12/2011). Οι δράσεις ομαδοποιούνται γύρω από τέσσερις κύριους στόχους:

  • Τόνωση της παραγωγής δημιουργικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου για παιδιά και ανάπτυξη πλατφορμών που παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία
  • Αναβάθμιση της ευαισθητοποίησης και της διδασκαλίας της διαδικτυακής ασφάλειας σε όλα τα σχολεία της ΕΕ, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τον ψηφιακό και επικοινωνιακό γραμματισμό και την υπευθυνότητά τους στο διαδίκτυο
  • Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά παρέχοντας σε γονείς και παιδιά τα απαραίτητα εργαλεία για την εξασφάλιση της προστασίας τους στο διαδίκτυο – όπως εύχρηστοι μηχανισμοί για την καταγγελία βλαβερού περιεχομένου και διαδικτυακή διεξαγωγή διαφανών, προεπιλεγμένων ηλικιακών ρυθμίσεων απορρήτου ή εύχρηστων γονικών ελέγχων
  • Καταπολέμηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο μέσω προώθησης της έρευνας, και της χρήσης καινοτόμων τεχνικών λύσεων για τις έρευνες της αστυνομίας.

Ιστορικό

Μολονότι το διαδίκτυο δεν δημιουργήθηκε για τα παιδιά, το χρησιμοποιούν και μάλιστα από ολοένα μικρότερη ηλικία. Τέσσερα στα 10 παιδιά αναφέρουν ότι έχουν αντιμετωπίσει κινδύνους, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, η έκθεση σε περιεχόμενο άλλων χρηστών που προβάλλει την ανορεξία ή τον αυτοτραυματισμό ή την κατάχρηση των προσωπικών τους δεδομένων. Ενώ έως το 2015 αναμένεται ότι για το 90% των θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς θα απαιτούνται τεχνολογικές δεξιότητες, μόνο το 25% των νέων σε ολόκληρη την ΕΕ δηλώνουν ότι διαθέτουν «υψηλό» επίπεδο βασικών διαδικτυακών δεξιοτήτων (όπως η χρήση διαδικτύου για τηλεφωνήματα, δημιουργία ιστοσελίδας, ή χρήση ομότιμης ανταλλαγής αρχείων).

Αν εισακουστούν οι απαιτήσεις των παιδιών διανοίγεται ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών. Η παγκόσμια αγορά ψηφιακού περιεχομένου αναμένεται φέτος να φτάσει τα 113 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αγορά των κινητών διαδικτυακών εφαρμογών (apps) ανέρχεται σε 5 δις ευρώ, ενώ έως το 2015 αναμένεται να αυξηθεί σε 27 δις ευρώ, κυρίως από τα παιχνίδια και τις περισσότερες από 5 δισεκατομμύρια συσκευές που είναι εξοπλισμένες με κινητή διαδικτυακή σύνδεση σε όλο τον κόσμο. Με την ευρεία διάδοση που έχουν οι ταμπλέτες, τα έξυπνα τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές – που τα παιδιά χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό – είναι σημαντικό το δυναμικό της αγοράς για διαδραστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τόσο για μικρά παιδιά όσο και εφήβους.

Τα μέτρα που περιγράφονται στη στρατηγική βασίζονται σε εν εξελίξει δράσεις της ΕΕ στο πεδίο αυτό. Για παράδειγμα, οι εύχρηστοι μηχανισμοί ώστε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί να καταγγέλλουν βλαβερό διαδικτυακό περιεχόμενο και συμπεριφορά, θα συμπληρώσουν τις ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 116 για εξαφανισμένα παιδιά και το μελλοντικό δίκτυο του Ευρωπαϊκού κέντρου για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο που αφορά τις εθνικές πλατφόρμες συναγερμού για αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο (βλ. πρότερη ανακοίνωση 28/3/2012).

Το Δεκέμβριο του 2011 συστήθηκε ο συνασπισμός που αποβλέπει στη βελτίωση του διαδικτύου για τα παιδιά, του οποίου έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα εργασιών για το επόμενο έτος (βλ. πρότερη ανακοίνωση 1/12/2011). Η πρώτη ανασκόπηση του έργου του συνασπισμού θα πραγματοποιηθεί το προσεχές καλοκαίρι. Τον Φεβρουάριο του 2011, η Επιτροπή παρουσίασε ένα πρόγραμμα της ΕΕ για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των παιδιών που υλοποιεί τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (βλ. πρότερη ανακοίνωση 16/2/2011). Περιλαμβάνει σειρά συγκεκριμένων δράσεων όπου η ΕΕ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις πολιτικές για την ευημερία και την ασφάλεια των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης, καλύτερης ενημέρωσης των παιδιών για τα δικαιώματά τους, καθιστώντας το διαδίκτυο ασφαλέστερο για τα παιδιά.

Παράρτημα: Δράσεις της στρατηγικής για τη δημιουργία διαδικτύου καλύτερα προσαρμοσμένου

Σύνοψη για τους πολίτες

Ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου

Σχετικά με eSafety

Για κάθε γονιό έρχεται κάποτε η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η σχέση του παιδιού του με το Διαδίκτυο ξεπερνάει κατά πολύ όσα ο ίδιος έχει -ή δεν έχει- συζητήσει μαζί του. Λίγο αργότερα, όσο μεγαλώνει, φτάνει και η στιγμή που ίσως να στερείται απαντήσεων στις απορίες του. Για τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, καθώς όσοι/ες έχουν σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καλούνται όλο και πιο συχνά να γεφυρώσουν το χάσμα της ενημέρωσης που αφήνει η πιθανή άγνοια της οικογένειας και του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής κοινότητας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του επίσημου κόμβου internet-safety.sch.gr, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Μέσα από το site παρέχει εργαλεία και υλικό τα οποία βοηθούν στην καλλιέργεια μιας πιο ώριμης κουλτούρας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων στο Διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Γενικά. Ετικέτες: , , , , , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση