Κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και μέσων επικοινωνίας συνεργάζονται στη βελτίωση του διαδικτύου για τα παιδιά μας

28 κορυφαίες εταιρείες συγκεντρώθηκαν για να σχηματίσουν έναν νέο συνασπισμό αποβλέποντας σε καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, στα ιδρυτικά μέλη του συνασπισμού περιλαμβάνονται οι εταιρείες Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom-Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, TeliaSonera,Telenor Group, Tuenti, Vivendi, Vodafone. Στις δράσεις προτεραιότητας συγκαταλέγονται η διευκόλυνση της καταγγελίας βλαβερού περιεχομένου, η εξασφάλιση ηλικιακά κατάλληλων ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και η διεύρυνση των δυνατοτήτων γονικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μιας γενιάς που συνδέεται διαδικτυακά σε ολοένα μικρότερη ηλικία.

Τα ιδρυτικά μέλη του συνασπισμού συμφώνησαν σε κοινή δήλωση σχετικά με το σκοπό για την ανάληψη δράσης σε πέντε πεδία:

Απλά και αποτελεσματικά εργαλεία επισήμανσης/καταγγελίας: ευδιάκριτα και αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά σε όλες τις συσκευές για δυνατότητα αποτελεσματικής επισήμανσης/καταγγελίας και αντίδραση σε περιπτώσεις περιεχομένου και επαφών που φαίνονται βλαβερές για παιδιά,

Αποτελεσματική αφαίρεση υλικού κακοποίησης παιδιών: βελτίωση της συνεργασίας με φορείς επιβολής του νόμου και με γραμμές βοήθειας, μέτρα πρόληψης για την αφαίρεση από το διαδίκτυο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών,

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας κατάλληλες για την ηλικία: ρυθμίσεις που συνεκτιμούν τις ανάγκες των διάφορων ηλικιακών ομάδων (οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν το εύρος πρόσβασης στις πληροφορίες του χρήστη· εάν, π.χ., τα στοιχεία επικοινωνίας ή φωτογραφίες διατίθενται μόνο στις στενές επαφές ή στο ευρύ κοινό),

Ευρύτερη χρήση ταξινόμησης περιεχομένου: ανάπτυξη μιας γενικότερα ισχύουσας προσέγγισης ως προς την ηλικιακή κατάταξη, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί διατομεακά και να προσφέρει στους γονείς σαφείς ηλικιακές κατηγορίες,

Ευρύτερη διάθεση και χρήση του γονικού ελέγχου: δραστήρια προώθηση εύχρηστων εργαλείων για την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής αφομοίωσής τους.

Ο συνασπισμός είναι μια συνεργατική εθελοντική πρωτοβουλία. Η Επιτροπή αναμένει ότι οι λύσεις που θα εκπονήσουν τα ιδρυτικά μέλη θα υιοθετηθούν από συνεχώς μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών, ενώ είναι ευπρόσδεκτα και νέα μέλη.

Ιστορικό

Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο συγκαταλέγεται στις βασικές δεσμεύσεις του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

Κατά μέσο όρο, τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν πλέον να συνδέονται διαδικτυακά σε ηλικία εφτά ετών. Ποσοστό 38% των 9 έως 12χρονων με on line σύνδεση δηλώνουν ότι διαθέτουν προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, παρότι υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας. Περισσότερο από το 30% των παιδιών συνδέονται στο διαδίκτυο από κινητή συσκευή, ενώ το 26% χρησιμοποιεί κονσόλες παιχνιδιών.

Ο συνασπισμός σχηματίστηκε έπειτα από πρόσκληση της Αντιπροέδρου κας Kroes προς τον τομέα των ΤΠΕ για κλιμάκωση των ενεργειών του, σε απάντηση των προκλήσεων που προκύπτουν από τον τωρινό τρόπο σύνδεσης των νεαρών Ευρωπαίων (SPEECH/11/703).

Στα ιδρυτικά μέλη περιλαμβάνονται κατασκευαστές χειροσυσκευών, πάροχοι λειτουργικών συστημάτων, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, κοινωνικά δίκτυα και επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας. Νέα μέλη είναι ευπρόσδεκτα.

Για καθένα από τα παραπάνω πέντε πεδία δράσης της δήλωσης σχετικά με το σκοπό υπάρχουν καταληκτικές προθεσμίες και δείκτες επιδόσεων. Επιπλέον, τα μέλη του συνασπισμού ανέλαβαν δέσμευση συνεργασίας με την Επιτροπή και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τις ΜΚΟ για την μέριμνα για ανηλίκους και για τους καταναλωτές. Στις αρχές της εβδομάδας, η Επιτροπή συγκάλεσε μια ομάδα από ΜΚΟ με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σαφούς βήματος για λογοδοσία και αναφορές. Το καλοκαίρι του 2012, ο συνασπισμός θα προχωρήσει σε ανασκόπηση των εργασιών του και έως τότε θα έχει καθορίσει το είδος της επακόλουθης ανασκόπησης.

Η εν λόγω πρωτοβουλία στηρίζεται σε υφιστάμενες τομεακές συμφωνίες, όπως οι αρχές για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση κινητής τηλεφωνίας και οι πανευρωπαϊκές πληροφορίες για παιχνίδια (PEGI).

Σχετικά με eSafety

Για κάθε γονιό έρχεται κάποτε η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η σχέση του παιδιού του με το Διαδίκτυο ξεπερνάει κατά πολύ όσα ο ίδιος έχει -ή δεν έχει- συζητήσει μαζί του. Λίγο αργότερα, όσο μεγαλώνει, φτάνει και η στιγμή που ίσως να στερείται απαντήσεων στις απορίες του. Για τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, καθώς όσοι/ες έχουν σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καλούνται όλο και πιο συχνά να γεφυρώσουν το χάσμα της ενημέρωσης που αφήνει η πιθανή άγνοια της οικογένειας και του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής κοινότητας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του επίσημου κόμβου internet-safety.sch.gr, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Μέσα από το site παρέχει εργαλεία και υλικό τα οποία βοηθούν στην καλλιέργεια μιας πιο ώριμης κουλτούρας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων στο Διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Γενικά. Ετικέτες: , , , , , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Ένα σχόλιο στο Κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και μέσων επικοινωνίας συνεργάζονται στη βελτίωση του διαδικτύου για τα παιδιά μας

Αφήστε μια απάντηση